Yayınlar

Yayınlar

Sempozyumda sunulacak çalışmaların tam metinlerinin de gönderilmesi zorunludur. Tam metinler, uluslararası niteliğe haiz sempozyum bildiriler kitabında yer alacaktır. Sempozyum özeti ve tam metin yazım kuralları için  web sitemizin "katılım / yazım kuralları" adlı menüsüne bakabilirsiniz.