Sekreterya

Sekreterya

Dr. Öğretim Üyesi Nurettin Menteş, Dicle Üniversitesi (Sekreterya Başkanı)

Öğr. Gör. Mümtaz Korkutan, Bitlis Eren Üniversitesi

Öğr. Gör. Mehmet Şevket Arıkan, Siirt Üniversitesi