Önemli Tarihler

Önemli Tarihler

Sempozyum Tarihi: 26-28 Mayıs 2022 

 

Sempozyumun İlan Edilmesi: 22 Aralık 2021

Bildiri Özetlerinin Kabulü İçin Son Tarih: 15 Şubat 2022

Kabul Edilen Bildirilerin İlan Edilmesi: 06 Mart 2022

Kabul Edilen Bildirilerin Tam Metinlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih: 15 Mayıs 2022

Sempozyum Programının İlan Edilmesi: 10 Nisan 2022

Sempozyum Kayıt Tarihi: 07 Mart-15 Nisan 2022