Kayıt

Kayıt

Sempozyum kapsamında katılımcılardan herhangi bir ücret alınmayacaktır. Katılımcıların konaklaması Düzenleme Kurulumuz tarafından karşılanacaktır. Konaklama, belirlediğimiz yerlerde en fazla üç gün olacak şekilde planlanacaktır. Ulaşım vb. özel ihtiyaçların giderleri katılımcılara aittir.