Katılım Kayıt Formu

Katılım Kayıt Formu

Katılım Kayıt Formunu indirin 

Katılımcıların konaklama ihtiyacı Düzenleme Kurulumuz tarafından karşılanacaktır.

Konaklama, Kurulumuzca belirlenen yerlerde en fazla üç gün şeklinde olacaktır.

Ulaşım vb. özel ihtiyaçlardan kaynaklı giderler katılımcılara aittir.