Düzenleme Kurulu

Düzenleme Kurulu

SEMPOZYUM ONURSAL BAŞKANLARI

Münir Karaloğlu, Diyarbakır Valisi

Av. Rıza Yorulmaz, Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği Başkanı

Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Dicle Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Yusuf Tekin, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Yılmaz Demirhan, Dicle Üniversitesi (Düzenleme Kurulu Başkanı)

Doç. Dr. Kemal Şamlıoğlu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Düzenleme Kurulu Başkanı)

Prof. Dr. Ahmet Tanyıldız, Dicle Üniversitesi

Prof. Dr. Orhan Kurtoğlu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Yakup Civelek, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Doç. Dr. Adem Polat, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan, Dicle Üniversitesi

Doç. Dr. Oktay Bozan, Dicle Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi M. Emin Kurt, Dicle Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Nurettin Menteş, Dicle Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Ömer Taylan, Dicle Üniversitesi

Öğrt. Gör. Burak Kazan, Dicle Üniversitesi

Ali Çelik, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı

Hayati Koca, Ankara MEB

SEKRETERYA

Dr. Öğretim Üyesi Nurettin Menteş, Dicle Üniversitesi (Sekreterya Başkanı)

Öğr. Gör. Mümtaz Korkutan, Bitlis Eren Üniversitesi

Öğr. Gör. Mehmet Şevket Arıkan, Siirt Üniversitesi